Projekto vykdytojas UAB „Limfedemos centras“ kartu su partneriu „Kamajų bendruomenė“ baigė įgyvendinti projektą „Rokiškio miesto gyventojų gyvenimo įgūdžių ugdymas plėtojant socialinius ryšius“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0349. Finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos biudžeto lėšomis.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. rugsėjo 18 d, veiklos baigtos vykdyti 2022 m. birželio 11 d. Projekto vertė 28.976,25 Eur.

Projekto veiklose viso dalyvavo 101 asm., iš jų moterų 80 asm. ir vyrų 21 asm.  Asmenys pagal amžiaus grupes: iki 19 metų – 10 asm., 20-29 m. – 6 asm., 30-39 m. – 11 asm., 40-49 m. – 18 asm., 50-59 m. – 14 asm., 60-69 m. – 25 asm., 70-78 m. 14 asm., iki 82 m. – 3 asm.

Veiklose dalyvavo  Rokiškio mieste gyvenantys 48 asm. turintys negalią, 29 asm., priklausantys kitoms socialiai pažeidžiamoms grupėms ir 24 asm. asmenys nepriklausantys nė vienai socialiai pažeidžiamai grupei.  

Projekto tikslas – yra įgalinti socialinę atskirtį patiriančius Rokiškio miesto asmenis tapti pilnaverčiais miesto bendruomenės nariais, įvairiomis technikomis ir žiniomis, teikiant jiems psichologinę pagalbą, formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius ir tuo keičiant jų požiūrį į gyvenimą.

Projekto uždavinys – išugdyti socialinę atskirtį patiriančių asmenų įgūdžius, padedančius valdyti kasdieninius stresus, keblias situacijas ir konfliktus, šalinti psichologinę įtampą bei  stiprinti pasitikėjimą savimi ir ugdyti poreikį sveikai  gyvensenai.

Projekto vykdytojas su partneriu įgyvendino socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo veiklas, kuriose dalyvavo skirtingas asmenų skaičius:

  1. Mokymai projekto veiklas vykdantiems savanoriams 10 asm.

 Savanoriams buvo suteiktos bendravimo žinios, savanorių kompetencijos darbui su tikslinių grupių nariais tobulinimas, apie pasirengimą darbui su tikslinių grupių nariais, savanorių psichologinis parengimą projekto veikloms vykdyti, pasitelkiant jogos ir kvėpavimo technikas, bendravimo kompetencijas ir pan. 

  1. Socialinių įgūdžių ugdymo konsultacijos ir praktinės terapijos – dalyvavo 68 asmenys. Šioje veikloje buvo apžvelgiamas platus veiklų spektras, apjungiantis tiek emocines ir psichologines teorijas ir praktikas, tokias kaip streso valdymo įgūdžių lavinimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, depresija ir kvėpavimas., spalvos mūsų gyvenime, dinaminė meditacija, depresija ir galvos skausmas, tiek fizinio kūno stiprinimo praktikas (joga,  kvėpavimo pratimai ir pan.). 
  2. Užsiėmimų ciklas „Mitybos svarba žmogaus sveikatai“ – dalyvavo 25 asm.; 
  3. Socialinis pėsčiųjų žygis Rokiškio apylinkėse – dalyvavo 25 asm.; 
  4. Fizinio aktyvumo švietėjiška sveikatingumo veikla – dalyvavo 49 asm.; 
  5. Rezultatų aptarimo visuomeninis renginys- dalyvavo 50 asm.

Projektas prisidėjo prie Rokiškio miesto vietos veiklos grupės įgyvendinamos miesto strategiją, kuri skirta socialinės atskirties mažinimui ir skatinimui, kuo daugiau integruoti atskirtų asmenų į bendruomenines užimtumo veiklas.

UAB „Limfedemos centras“ dėkoja projekto partneriui „Kamajų bendruomenė“ už bendradarbiavimą ir Rokiškio miesto vietos veiklos grupei už galimybę prisidėti prie sociokultūrinių paslaugų teikimo miesto gyventojams.

UAB „Limfedemos centras“
Direktorė Žydra Markevičienė

image description

UAB „Limfedemos centras“ kartu su projekto partneriu Kamajų bendruomene įgyvendino vietos projektą „Rokiškio miesto bendruomeninės sociokultūrinės integracijos didinimas“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0432, finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendintas pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Projekto tikslas – stiprinti Rokiškio miesto socialinę atskirtį patiriančių asmenų psichosocialinę būseną per terapines ir užimtumo veiklas, siekiant jog taptų pilnaverčiai bendruomenės nariais.

Projekto uždavinys – didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinę ir kultūrinę integraciją į bendruomenę, stiprinant dalyvių pasitikėjimą savimi bei šalinant psichologinę įtampą, mokant valdyti kasdieninius stresus, keblias situacijas ir konfliktus.

Projekto pradžioje buvo parengti savanoriai 5 asm., kuriems vyko savanorių mokymai, kaip pagelbėti projekto dalyviams veiklose, turintiems negalią arba senyvo amžiaus asmenims.

Projekto veiklose dalyvavo 132 Rokiškio miesto gyventojai, iš jų  73 asm., patiriantys socialinę atskirtį. Bedruomeninėse socialinėse iniciatyvose, kurios didina socialinę integraciją, vyko gėlių,  spalvų, dailės,  judesio terapijos, paskaitos apie dailės pažinimą ir vynuogių aliejaus degustacija.

Rokiškio miesto vaikams ir jaunuoliams buvo vykdomos dvi vasaros stovyklos, kuriuose vaikai susipažino su krepšinio sportu, aktyviai mankštinosi ir dalyvavo ekskursijose.

Dalyvaudami bendruomeniniuose praktiniuose užsiėmimuose „Lėkčiasvydis“ ir „Trismūgis-mini tinklinis“ susipažino su inovatyviais komandiniais žaidimais.  Veiklų  metu dalyviai bendravo, patys kūrė gerą emociją, gerino bendravimo įgūdžius, buvimu kartu didino ryšį, kas leido keisti požiūrį į bendruomenines veiklas bei ateityje įsijungti į veiklas. Projekto dalyviai aktyviai mankštinosi ir aktyviai leido laiką su fizinio aktyvumo specialistais projekto darbuotojais ir savanoriais.

Projektas buvo įgyvendinamas 2021-2022 m. 12 mėn. Rokiškio mieste.

Dalyvavimas projekto  veiklose sustiprino dalyvių pasitikėjimą, pašalino psichologinę įtampą, suteikė fizinio aktyvumo įgūdžius ir padidino socialinę įtrauktį.

UAB „Limfedemos centras“ informacija

 

Projekto vykdytojas UAB „Limfedemos centras“ kartu su partneriu Kamajų bendruomene įgyvendina projektą „Rokiškio miesto bendruomeninės sociokultūrinės integracijos didinimas“ finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto tikslas – stiprinti Rokiškio miesto socialinę atskirtį patiriančių asmenų psichosocialinę būseną per terapines ir užimtumo veiklas, siekiant jog taptų pilnaverčiai bendruomenės nariais.
Projekto uždavinys – didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinę ir kultūrinę integraciją į bendruomenę, stiprinant dalyvių pasitikėjimą savimi bei šalinant psichologinę įtampą, mokant valdyti kasdieninius stresus, keblias situacijas ir konfliktus.
Veiklose dalyvauja ne mažiau kaip 50 proc. socialinės atskirties asmenys gyvenantys Rokiškio mieste. Numatoma įgyvendinti projekto veiklas:
1. Savanorių mokymai.

2. Bendruomeninės socialinės iniciatyvos, didinančios integraciją:
2.1.Gėlių terapija. 2.2.Spalvų terapija. 2.3.Judesio terapija. 2.4.Paskaita dailės pažinimas. 2.5.Dailės terapija. 2.6.Vynuogių aliejaus degustacija.
3.Bendruomeninės sociokultūrinės iniciatyvos,  didinančios integraciją:
3.1.Dienos stovykla vaikams ir jaunimui. 3.2.Bendruomeninis praktinis užsiėmimas „Lėkčiasvydis“. 3.3.Bendruomeninis praktinis užsiėmimas „Trismūgis-mini tinklinis“. 
Projektas įgyvendinamas 12 mėn. Rokiškio mieste.

Projekto vykdytojas UAB „Limfedemos centras“ kartu su partneriu Kamajų bendruomene įgyvendina projektą “Rokiškio miesto gyventojų gyvenimo įgūdžių ugdymas plėtojant socialinius ryšius”, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0349, finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto tikslas – įgalinti socialinę atskirtį patiriančius Rokiškio miesto asmenis tapti pilnaverčiais miesto bendruomenės nariais, įvairiomis technikomis ir žiniomis, teikiant jiems psichologinę pagalbą, formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius ir tuo keičiant jų požiūrį į gyvenimą.

Projekto uždavinys – išugdyti socialinę atskirtį patiriančių asmenų įgūdžius, padedančius valdyti kasdieninius stresus, keblias situacijas ir konfliktus, šalinti psichologinę įtampą bei stiprinti pasitikėjimą savimi ir ugdyti poreikį sveikai  gyvensenai.

Veiklose dalyvauja socialinės atskirties asmenys, gyvenantys Rokiškio mieste. Numatoma įgyvendinti Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo veiklas:

1. Mokymai projekto veiklas vykdantiems savanoriams. Savanoriams bus suteiktos bendravimo žinios, savanorių kompetencijos darbui su tikslinių grupių nariais tobulinimas, apie pasirengimą darbui su tikslinių grupių nariais, savanorių psichologinis parengimą projekto veikloms vykdyti, pasitelkiant jogos ir kvėpavimo technikas, bendravimo kompetencijas ir pan.
2. Socialinių įgūdžių ugdymo konsultacijos ir praktinės terapijos. Šioje veikloje bus apžvelgiamas platus veiklų spektras, apjungiantis tiek emocines ir psichologines teorijas ir praktikas, tokias kaip streso valdymo įgūdžių lavinimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, depresija ir kvėpavimas, spalvos mūsų gyvenime, dinaminė meditacija, depresija ir galvos skausmas, tiek fizinio kūno stiprinimo praktikas (joga, kvėpavimo pratimai ir pan.).
3. Užsiėmimų ciklas „Mitybos svarba žmogaus sveikatai“.
4. Socialinis pėsčiųjų žygis Rokiškio apylinkėse.
5. Fizinio aktyvumo švietėjiška sveikatingumo veikla;
6. Rezultatų aptarimo visuomeninis renginys. Projektas įgyvendinamas 11 mėn.